Temel Lise Nedir ?

01.03.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6528 sayılı kanun ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve 07.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak özel öğretim kurumları olan dershaneler, ortaöğretim düzeyinde eğitim-öğretim faaliyeti yapan “TEMEL LİSE” adı altında özel okullara dönüşecektir.

Temel Liseler Anadolu Lisesi diploması veren eğitim kurumlarıdır. Askeri okul sınavlarına giriş ve yurtdışı eğitim programlarına katılım açısından diğer anadolu liselerinden hiç bir farkı yoktur. ( 5/7/2014 tarihli 29051 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

  • Akademik başarıya yönelik eğitim verilen devlet destekli liselerdir.
  • Formalitelerden uzak “ Okul + Üniversite Hazırlık “ eğitimi bir arada verilir.

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı)

Üniversiteye yerleştirme puanı hesaplanırken ortaöğretimden mezun olan her öğrenci görmüş olduğu derslerden aldığı notlara göre belli bir formülle hesaplanan OBP alır. Temel liseye geçiş yapan öğrencinin OBP’sinde herhangi bir düşme söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla öğrenci temel liseye geçiş yaptığı yıldan itibaren öğrencinin temel lisede almış olduğu notlar da OBP’ye katkı sağlayacaktır.

Nakil İşlemleri

Tüm okul türlerinden temel liselere nakil işlemi yapılabilmektedir. (5/7/2014 tarihli 29051 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

Devlet Desteği (Teşvik)

  • Devlet Desteği, 1-4.sınıfalar, 5-8.sınıflar, 9-12. sınıflar gibi tüm eğitim süresince devam edecek.
  • Ancak sınıf tekrarlayan öğrenciler destek hakkını kaybedecek. Destek ana okulundan itibaren 12´nci sınıflar dahil tüm sınıf seviyelerinde verilebilecek.
  • Öğrencinin durumu velinin dolduracağı tespit formu ile belirlenecek. Öğrencinin bir önceki yıldaki başarı durumu puanlanacak. Ailenin aylık gelir durumu da puanlandırmaya tabi olacak.
  • Temel Liselerde öğrenci başına yıllık 3000 ile 3500 TL devlet desteği öngörülmektedir.
  • Teşvik alacak öğrenci sayısı her yıl MEB ve Maliye Bakanlığının görüşmeleri sonucunda açıklanacaktır.

0 responses on "Temel Lise Nedir ?"

Leave a Message

Kampüs Eğitim Kurumları

Binlerce öğrenciyi üniversiteye yerleştirmiş, Türkiye dereceleri çıkaran öğrenciler yetiştirmiş, alanında uzman öğretmenlerin bir araya gelerek yılların deneyimlerinden süzülen düşünceleriyle 2002 yılında kurdukları KAMPÜS DERSHANELERİ, kendine özgü fiziksel mekan dizaynından, teknolojik donanımına, bire bir özel ders kabinlerinden, konferans salonuna, sessiz çalışma salonundan kafeteryasına, kadrosundan kendi yayınlarına, sınav programlarından rehberlik ve ölçme değerlendirme servisine, disiplininden iletişimine kadar yapılandırdığı eğitim ve öğretim sisteminin değişen koşullara ve yeniliklere adapte olabilme dinamizmine sahip profesyonel ekibiyle, bu dönüşüm sürecinde yer alarak 2004 yılından beri bulunduğu Kızılay ve Keçiören’deki binalarında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren faaliyetlerine “KAMPÜS TEMEL LİSELERİ” adı altında devam etme kararı almıştır.

Bizi Takip Edin

top
X