Sınav Sistemi

Sınıf Belirleme Sınavları

Sene başında bir önceki yılın konularından yapılan sınav sonuçlarından yararlanılarak sınıflar oluşturulur. 1. dönem sonuna kadar sınav sonuçlarına bağlı olarak sınıf değişikliği yapılır.

Deneme Sınavları

Tüm gruplardaki öğrencilerin, YGS – LYS formatına alışmalarını sağlamak için yapılan genel sınavlardır.

Branş Ünite Tamamlama Sınavları

Tüm ana branş derslerinden, ünite bitimlerinde, ünitenin tamamını tarayacak şekilde hazırlanan 50’şer soruluk ders bazlı sınavlardır. Bu sınavlarda belirlenen başarı düzeyinin altında kalanöğrenciler, zorunlu baraj altı takviye derslerine yönlendirilir.

Dönem Sonu Değerlendirme Sınavı

Tüm gruplarımız için dönem bitimlerinde tüm ana branş derslerinden oluşan 100’er soruluk ders bazlı sınavlardır.

Telafi Sınavları

Dönem sonlarında tüm derslerden not yükseltmek isteyen öğrencilerimiz için maksimum 3 defa düzenlenen sınavlardır.

sinav takvimi

SINAV SONUÇLARI

Yapılan sınavlar Kampüs Temel Liseleri Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından okunur. Sınav sonuçları en geç bir gün içerisinde veliye sms yoluyla bildirilir. Aynı zamanda velimiz kayıt esnasında verilen şifre ve öğrenci numarası ile internet adresimizden öğrencinin sınav sonucunu detaylı şekilde görebilmektedir.

Öğrenci sınav sonuçları sınıf öğretmenleri ve rehberlik zümresi tarafından da incelenerek,

• Bireysel öğrenci başarısı
• Sınıf genel başarısı
• Temel Lise genel başarısı

analizleri yapılarak öğrenci, sınıf ve genel anlamda yapılacak uygulamalar tespit edilir. Sınav sonuçlarına bağlı olarak rehber ve sınıf öğretmenleri,

• Bireysel ders çalışma programları
• Çizgi altı kalan öğrencilerin bire bir özel dersleri
• Çizgi altı kalan sınıfın konu bazlı ek ders çalışmalarının ayarlanması gibi çalışmaları yaparlar.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Öğrenciler, içinde bulundukları döneme göre tarama ve deneme sınavları ile sınanmaktadırlar. Rehber öğretmenlerimiz, öğrencinin girdiği sınavı tek tek değerlendirerek yanlış yapılan ya da boş bırakılan sorulardan hareketle öğrencinin eksiklerini ve bu eksiklerin nedenlerini tespit eder. Hemen sonrasında eksiklerin giderilmesi için ek ödevlendirme, kabin derslerine yönlendirme, test tekniği ile hız arttırma gibi çalışmalar yapılır. Öğrencinin bu çalışmaları geçekleştirip geçekleştirmediği takip edilir. Böylece öğrenci eksikliklerini gidermiş, hata yapabileceği noktaları belirlemiş bir bilinçle asıl sınava hazır hale getirilmiş olur. Bire bir rehberlik görüşmelerinde belirlenen sınav stratejisine ne derece uyulduğu takip edilir.

Yazılılar

Kampüs Temel Liseleri MEB sınav takvimi dışında kendi belirlediği yazılı sınav uygulamaları da yaparak öğrencinin dönem ve yıl sonu karne notları belirleyecektir. Bu sınavlarda durumu istenen düzeyde olamayan öğrenciler için “TELAFİ SINAVLARI” yapılarak öğrencinin istenen seviyeye gelmesi sağlanacaktır.

0 responses on "Sınav Sistemi"

Leave a Message

Kampüs Eğitim Kurumları

Binlerce öğrenciyi üniversiteye yerleştirmiş, Türkiye dereceleri çıkaran öğrenciler yetiştirmiş, alanında uzman öğretmenlerin bir araya gelerek yılların deneyimlerinden süzülen düşünceleriyle 2002 yılında kurdukları KAMPÜS DERSHANELERİ, kendine özgü fiziksel mekan dizaynından, teknolojik donanımına, bire bir özel ders kabinlerinden, konferans salonuna, sessiz çalışma salonundan kafeteryasına, kadrosundan kendi yayınlarına, sınav programlarından rehberlik ve ölçme değerlendirme servisine, disiplininden iletişimine kadar yapılandırdığı eğitim ve öğretim sisteminin değişen koşullara ve yeniliklere adapte olabilme dinamizmine sahip profesyonel ekibiyle, bu dönüşüm sürecinde yer alarak 2004 yılından beri bulunduğu Kızılay ve Keçiören’deki binalarında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren faaliyetlerine “KAMPÜS TEMEL LİSELERİ” adı altında devam etme kararı almıştır.

Bizi Takip Edin

top
X